Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kračúnovce

Základné údaje
Ležia na južnom výbežku Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 198 m. Predpokladá sa, že sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1300. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1351. Bola majetkovou súčasťou panstva Chmeľov. V r. 1427 tu hospodárilo do 40 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko asi 12 poddanských domov, mlyn, ev. kostol a faru. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 63 domov a 479 obyv., v r. 1900 bolo 403 obyv., v r. 1970 777 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z 18. stor. s využitím múrov kostola z 15. stor. Kúria pochádza z pol. 19. stor.
Späť