Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nižný Komárnik

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 370 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1580. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 tu hospodárilo 7 poddanských domácností. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 5-4 poddanských domácnosti, v r. 1828 bolo 33 domov a 253 obyv., v r. 1900 bolo 324 obyv., v r. 1970 296 obyv. Kostol gr. kat. drevený pochádza z 18. stor.
Späť