Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dobroslava

Základné údaje
Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1575. Prvý písomný doklad o dedine je z r. 1600, kedy tu hospodárilo asi 5 poddanských domácností. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 7 až 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 33 domov a 241 obyv., v r. 1900 bolo 119 obyv., v r. 1970 129 obyv. Drevený gr. kat. kostol pochádza z r. 1705.
Späť