Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Andovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bajtava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bánov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bardoňovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Belá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bešeňov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bíňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Branovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bruty

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čechy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Černík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dedinka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolný Ohaj

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dubník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dvory nad Žitavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gbelce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hul

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chľaba

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jasová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jatov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamenica nad Hronom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamenín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamenný Most

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kmeťovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kolta

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Komjatice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Komoča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Leľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lipová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľubá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malá nad Hronom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Kosihy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Maňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Michal nad Žitavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mojzesovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mužla

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nána

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Vieska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nové Zámky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Obid

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Palárikovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pavlová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podhájska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pozba

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Radava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rastislavice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rúbaň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Salka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Semerovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sikenička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Strekov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svodín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šarkan

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štúrovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šurany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trávnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tvrdošovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Úľany nad Žitavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Lovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Kýr

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vlkas

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zemné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci