Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Komoča

Základné údaje
Nachádza sa v Podunajskej nížine na ľavom brehu dolného toku rieky Váh, 12 km juhozápadne od Nových Zámkov. Prvá zmienka o obci Kamacha je z r. 1416, keď patrila Csúzyovcom a iným zemianskym rodinám. V 16. stor. ju zničilo turecké plienenie. Obec mala v r. 1664 62 daňovníkov, čo predstavovalo 40 domácností, ktorí platili daň Turkom. V 18. stor. boli majiteľmi Amadeovci, Hunyadyovci a iní. Pri sčítaní obyvateľstva v r. 1784-87 bolo v obci 95 domov, 850 obyvateľov, z toho 69 zemanov. Obec v r. 1856 sčasti vyhorela a v r. 1903 ju zasiahla povodeň. V r. 1938 - 1945 bola po viedenskej arbitráži pričlenená k Maďarsku. V r. 1947 - 48 presídlilo z Maďarska do obce 62 slovenských rodín. JRD založili v r. 1949, ďalšia povodeň bola v r. 1952. Kultúrnohistorickou pamiatkou obce je kostol ref. cirkvi (kalvínsky) z r. 1787, zničený požiarom v r. 1847 a obnovený v r. 1856.

Späť