Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Radava

Základné údaje
Leží na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny, 10 km V od Šurian. Prvá zmienka o obci je z r. 1237 v súvislosti so šľachticmi z Renduuey (vtedajší názov obce), ktorí vlastnili zem v Mani. V listine z r. 1245 Salomon, syn Martina z Radavy, dosvedčuje predaj svojej zeme v obciach Pozba a Beleg. V r. 1332 existovala v obci fara, platiaca pápežský desiatok. Radava neskôr popri miestnych zemanoch patrila panstvu v Leviciach. V r. 1534 je zmienka o Malej Radave ako majetku zemanov z Kalnej a panstva Levice. V r. 1664 boli obe obce opustené. V 17. stor. časť bola vo vlastníctve Motešickovcov, neskôr aj rodiny Máni. V r. 1822 sa spomína mlyn vo vlastníctve stolice predialistov. V r. 1853 postavili budovu školy. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska, avšak niektorí občania sa zúčastnili SNP. Poslednými najväčšími vlastníkmi pozemkov pred rokom 1948 bola rodina Dóriovcov. JRD založili v r. 1956. V obci je rozvod vody a plynu, lekárska stanica, materská škôlka a malotriedna ZŠ. Možnosť agroturistiky, cykloturistiky a jazdy na koňoch. Kultúrnohistorickými pamiatkami obce sú rím. kat. kostol sv. Ducha z obdobia okolo r. 1700 na základoch staršej gotickej stavby a rím. kat. kostol Cyrila a Metoda z r. 1969 - 1970.
Späť