Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bánov

Základné údaje
Leží na východnom okraji Nitrianskej pahorkatiny, 3 km južne od Šurian. Vznikol zlúčením obcí Bánovská Kesa a Malá Kesa. Bánovská Kesa (Kescu) bola v r. 1113 majetkom Nitrianskeho hradu, Malá Kesa (Quescu) majetkom zoborského kláštora. V 13. stor. obe obce patrili Pázmányovcom zo Seku. Na základe testamentu Stibora ml. patrili od r. 1431 šurianskemu hradu. V r. 1435 časť majetkov získal darovaním Michal Ország, neskorší palatín. V r. 1554 Bánovskú Kesu vypálili Turci, Malá Kesa bola zničená a opustená. To sa zopakovalo aj v r. 1596 a 1641. V r. 1613 sa vlastníkom pozemkov stal kapitán T. Bosniak. A. Károlyi poskupoval pozemky po r. 1712. Zničené obce zač. 18. stor. kolonizovali Slováci. Rím. kat. kostol sv. Michala archanjela pochádza z r. 1842, pôsobil tu národovec Andrej Caban. R. Bauer z Malej Kesi kúpil v r. 1885 kaštieľ aj s pozemkami z 2. pol. 19. stor. postavený v eklektikovom štýle. V r. 1938 - 1945 bol Bánov pripojený k Maďarsku. V r. 1941 sa obce zlúčili v Bánov. JRD bolo založené v r. 1949.

Späť