Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Gbelce

Základné údaje
Obec leží na južnom okraji Pohronskej pahorkatiny, 18 km SZ od Štúrova. V katastri obce sú Chránené územia Parížske močiare a Drieňová hora. Prvá zmienka o obci je z r. 1233 v súvislosti s komesom (v stredoveku gróf vo funkcii župana, alebo iného krajinského hodnostára) Petrom z dediny Cubulcut. Ďalšia zmienka o obci je pod menom Cubulkuth v metačnej (metácia = vymedzenie hraníc osady za feudalizmu) listine z r. 1247. V 13. a 14. stor. vlastnili majetky obce Köbölkútiovci, neskôr viacerí zemania, v 16. stor. Báthoryovci. V r. 1570 platilo dane Turkom 40 domácností, obyvatelia vo zvýšenej miere pestovali vinič a pšenicu, lovili ryby v rybníku, ktorý patril kráľovskej pokladni. V r. 1664 mala obec 55 zdanených domácností a platili daň aj z vylovených rýb. V prevádzke bol jednokolesový mlyn. V 17. stor. boli zemepánmi Keglevichovci a od r. 1635 Pálffyovci, ktorí nadviazali na rybničné hospodárenie. Prvá zmienka o učiteľovi je z r. 1701. V r. 1880 bola v obci postavená budova školy s finančným prispením Pálffyovcov a arcibiskupa Šimora. Tehelňa bola postavená v pol. 19. stor. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Po 2. svet. vojne presídlilo z Maďarska 19 slovenských rodín. JRD založili v r. 1949. Pôvodný barokový rím. kat. kostol sv. Karola Boromejského zo 17. stor. bol renovovaný v r. 1747 a klasicisticky prestavaný zač. 19. stor.
M. č.: gbelce, nová osada.
Späť