Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dedinka

Základné údaje
Leží vo východnej časti Pohronskej pahorkatiny, 24 km od Šurian. Vznikla v r. 1960 zlúčením obcí Veľký Fajkurt a Hurbanovce. V katastri obce je vodná nádrž. Dedinu pravdepodobne osídlil staromaďarský kmeň Kürt. V r. 1227 sa spomína zeman z Kurtu ako úradník u Fűsiovcov. Po Chepanovi z Faykurthu, pôvodom zo zemanov z Klasova, sa delil majetok v r. 1290 medzi deti Chepanovho brata Andreja, ktorí sa vyrovnali s manželkou zomrelého. V r. 1311 bola obec v rukách Matúša Čáka. Od 16. storočia tu hospodárili Litassyovci a Botkovci. Z osady Majere, známej už v r. 1808, sa vyvinul Malý Fajkurt, teraz Hurbanovce, ktorý bol osídlený kolonistami zo záp. Slovenska. V dvadsiatych r. 20. stor. sa tu usídlili kolonisti zo záp. Slovenska. Dedinka bola v r. 1938 - 1945 pričlenená k Maďarsku. V r. 1945 - 1960 Hurbanovce (Malý Fajkurt) boli samostatnou obcou. V oboch obciach bolo JRD založené v r. 1951. V obci je klasicistický kaštieľ zo zač. 19. stor. Neskorobarokový rím. kat. kostol mena Panny Márie postavili v r. 1784.
M. č.: dedinka, hurbanovce.
Späť