Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bardoňovo

Základné údaje
Leží v Pohronskej pahorkatine, 21 km východne od Šurian. Dedina Barakcha bola v r. 1269 majetok zemanov z Baračky. Malá Baračka sa spomína v r. 1324. V r. 1327 dedinu napadli sluhovia Lefantovskovcov. Fara je písomne doložená v r. 1332. Od r. 1397 vlastníkom bol kláštor v Hronskom Beňadiku. V r. 1570 Turci spoplatnili v Baračke 12 domácností, zaznamenali spustnutý rybník, obyvatelia obrábali aj vyľudnenú zem v Malej Baračke. Pôvodne barok. kostol sv. Bartolomeja zo zač. 18. stor. upravili v 2. pol. 19. stor. Na mieste pôvodného z r. 1780 postavili ev. ref. kostol v r. 1909. V r. 1888 bol postavený kaštieľ s parkom, jeho poslednými majiteľmi boli Kelecsényiovci. Koncom 19. stor. k väčším statkárom patrili R. Kelcsényi a Š. Knapp, ktorí založili veľkochov oviec. Počas 1. ČSR sa uskutočnili štrajky poľnohosp. robotníkov, obec bola v r. 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku. JRD založili v r. 1949.

Späť