Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľký Kýr

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na oboch brehoch starého koryta rieky Nitry. Odlesnený chotár je na nive Nitry, Starej Nitry a terasách okraja Nitrianskej pahorkatiny, 11 km SZ od Šurian. Archeologické nálezy dokazujú, že lokalita obce Veľký Kýr bola obývaná už v dobe kamennej a Rimania tu v 1. stor. nášho letopočtu postavili pohraničnú strážnu vežu. Týmto územím viedla jedna z najdôležitejších ciest, tzv. Jantárová cesta.

Prvá písomná zmienka o obci pod menom Ker je v listine kráľa Kolomana z r. 1113, ktorou dedinu venuje zoborskému opátstvu. V dodatku listiny z r. 1111 z 13. stor. je zmienka o kaplnke sv. Klimenta. Ďalšia zmienka je z r. 1156, keď ostrihomský arcibiskup daroval desiatky tejto dediny kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1236 sa spomína osada Jatov a v r. 1269 Taraň, ktoré existovali v chotári obce. Na majetkoch arcibiskupa neskôr hospodárili predialisti. V r. 1882 celá obec vyhorela. Za 1. ČSR silné štrajkové hnutie poľnohosp. robotníkov. V r. 1938 - 1945 obec pripojili k Maďarsku.

Prvá zmienka o obci Malý Kýr, tiež pod menom Ker je z r. 1113, keď bola majetkom Nitrianskeho hradu. Ďalšia zmienka je z r. 1246, keď kráľ Belo IV. daroval Keer (novší názov) rádu cisterciátov z Heiligenkreuzu. Od r. 1269 bol vo vlastníctve Ostrihomského arcibiskupstva, na pôde ktorého od 16. stor. hospodárili predialisti. Koncom 19. stor. tu hospodáril veľkostatkár Ľ. Tóth. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska.

V r. 1942 sa Veľký a Malý Kýr zlúčili do Nitrianskeho Kýru, v r. 1948 bola obec premenovaná na Milanovce a od r. 1992 sa volá Veľký Kýr. V r. 1947 presídlilo z Maďarska 5 slovenských rodín. V obci je zdravotné stredisko od r. 1958, materská škôlka od r. 1965 a kultúrny dom od r. 1979. Elektrifikácia obce prebehla v r. 1969 a plynofikácia v r. 1987. Pri obci stojí motorest. Rím. kat kostol Povýšenia sv. Kríža pochádza z roku 1731, v r. 1768 bol prestavaný v barokovom štýle. Stojí v lokalite obce Veľký Kýr. Elektrifikácia obce prebehla v r. 1937 - 1950 a plynofikácia v r. 1987.
Späť