Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Čechy

Základné údaje
Obec leží v juhozápadnej časti Pohronskej pahorkatiny, 22 km SV od Nových Zámkov. Južne od obce sa nachádza vodná nádrž. Prvá zmienka o obci pod menom Felsewchey je z r. 1419, keď bola majetkom Csehiovcov a iných zemianskych rodín. V tom istom r. je aj zmienka o obci Malé Čechy. V 15. stor. sa v osade Hoba (novší názov obce) usadilo husitské vojsko, ktoré šírilo protestantskú vieru. V období tureckých výbojov boli obe obce spustošené. V 17. stor. patrili Kürthyovcom, Baloghovcom a Megyeryovcom. Koncom 19. stor. najväčšie pozemky vlastnila rodina Dióssyovcov. Obec mala a stále má poľnohosp. charakter. Výuka detí začala v r. 1838 z iniciatívy farára Jána Zaklukala. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Pôvodne barokový rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla z 1. pol. 18. stor. bol začiatkom 20. stor. prebudovaný.
Späť