Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Branovo

Základné údaje
Leží na úpätí Pohronskej pahorkatiny, 13,5 km severovýchodne od Nových Zámkov. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž. Prvá zmienka o obci pod menom Barumlak je z r. 1418, kedy bola vo vlastníctve zemianskych rodín. V 16. stor. bola majetkom Szentmihályiovcov a Kürthyovcov. V r. 1570 bolo v obci obývaných 5 domov a bola poplatná Turkom. Po jej vyplienení si ju obyvatelia premiestnili na nové miesto. V 17. stor. ju vlastnili Izdenciovci, Čeriovci, Ujfalussiovci z diviackej vetvy a iní. V 18. a 19. stor. okrem Boriovcov boli vlastníkmi pozemkov postupne viacerí zemepáni. V r. 1938 - 1945 bolo Branovo začlenené do Maďarska. JRD založili v r. 1951. V obci sa uchováva tradícia miestneho ľudového folklóru. Vyučovanie detí začalo v r. 1830, školu postavili v r. 1862. Pôvodne barokový rím. kat. kostol sv. Anny je z r. 1739.
Späť