Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pozba

Základné údaje
Leží v Pohronskej pahorkatine, 18 km východne od Šurian. Prvá písomná zmienka o obci pod menom Pazuba je z r. 1245, keď Salamon, syn Martina z Radavy, dosvedčil predaj svojej zeme Hercovi, synovi Pethea. Od r. 1339 patrila obec Mikulášovi z Baračky po donácii kráľom Karolom Róbertom za verné služby, od r. 1496 zemanom z Trávnice a od r. 1534 rodine Aczellovcov. V r. 1570 Pozba platila dane Turkom, mala 10 domov, na väčšej ploche pestovali vinič. V r. 1664 51 poplatníkov odvádzalo najvyššiu možnú daň z dorobeného muštu a vína. V r. 1720 bolo v obci 11 daňovníkov. V 18. a 19. stor. bola obec vo vlastníctve Benčíkovcov a Barlanghyovcov. Mlyn sa spomína v r. 1822, kedy bol majetkom stolice predialistov. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1957. Klasicistický ref. kostol z r. 1785 bol v r. 1928 rozšírený o vežu. Osada Baroč sa spomína v r. 1231, kedy už mala kostol, faru a bola sídlom tekovského arcidiakona. V r. 1828 mala 1 dom.
Späť