Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kolta

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny, 21 km východne od Nových Zámkov. Prvá písomná správa o obci je z r. 1307, Koltha patrila zemanom. Z r. 1337 je zmienka o šľachticovi z Kolty, ktorý svedčil na súde proti šľachticom z Kürtu. Predtým patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 14. stor. Kürthyovci dali postaviť kaštieľ, ktorý bol neskôr zničený. V r. 1570 stálo v obci 8 domov, v r. 1664 platilo dane Turkom 19 domácností. V 80-tych r. 18. stor. žilo v obci 83 zemanov (Jarošovci, Szombathelyovci, Matéfiovci a ďalší), ktorí žili vo svojich početných kúriách. V 18. stor. tu žila väčšia židovská komunita. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., hlavne pestovaním šošovice. Za 1. ČSR sa z obce za prácou vyťahovalo veľa obyvateľov. V r. 1938 - 1945 obec patrila k Maďarsku. Po 2. svet. vojne presídlilo z Maďarska 5 slovenských rodín. JRD založili v r. 1949. Kultúrnohistorická pamiatka, neskorobarokový rím. kat. kostol Panny Márie z 18. stor. (sakristia zo 17. stor.) prešiel viacerými úpravami.
Späť