Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Belá

Základné údaje
Obec leží v juhovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny na západnom svahu Belianskych kopcov, v ktorých je chránené teplomilné rastlinstvo, 11,5 km SZ od Štúrova. Prvýkrát sa dedina spomína pod menom Bela v r. 1138 v súvislosti s jej potvrdením ako majetku prepošstva v Dömöši Belom II. Konvent križiakov sv. Štefana ju priznal v r. 1225 Ostrihomskej kapitule. V r. 1228 jobagióni Tekovského hradu ju predali komesovi Leustachovi. Pri opise hraníc dediny sa spomína baňa na striebro. V r. 1257 ľudia z Mužle predali časť svojej zeme v Belej s vinicami Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 13. - 15 . stor. boli postupne vlastníkmi obce Zovard, Edubrand a ďalší zemania. Od r. 1507 existovali vedľa seba Veľká a Malá Belá. V r. 1570 a 1664 obe dediny spustošili Turci. V r. 1732 osada patrila podžupanovi J. Trstianskemu, ktorý si dal na mieste bývalého postaviť barokový kaštieľ. Ďalšími jeho majiteľmi boli A. Török, P. Zetdahelyi, A. Baldacci, S. Bródy V r. 1755 sa v obci začalo vyučovanie detí. Za 1. ČSR narastala radikalizácia poľnohosp. robotníkov. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1949. Pretrváva tradícia kvalitného vinohradníctva. Neskorobarokový rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža pochádza z r. 1748 - 1760.

Späť