Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Rúbaň

Základné údaje
Obec dostala súčasný názov v r. 1948. Nachádza sa na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny, 21 km JV od Nových Zámkov. Západ chotára je sčasti rovinatý, východnú časť tvorí pahorkatina. V katastri obce je vodná nádrž a prírodný park (50 ha) založený v r. 1887. Prvá zmienka o obci pod názvom villa Fyur je z r. 1268. V r. 1397 patrila k Veľkému Mederu. Od r. 1505 časť majetkov vlastnili Baloghovci, Csúzyovci a Palástyovci a od r. 1562 Ujfalussiovci. V r. 1570 stálo v obci 15 domov poplatných Turkom. Poľské vojsko Jána Sobieskeho zničilo obec v r. 1683. V 17. stor. časť majetkov obce vlastnili Akácsovci a Ujfalussiovci z diviackej vetvy. V r. 1715 bolo v obci 26 domácností. Ďalšími majiteľmi sa stali Weiszovci a Zichyovci. Škola je v obci od r. 1816. V r. 1828 boli v obci 2 mlyny. V 19. stor. tu mali majetky aj Pálffyovci. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospod. a vinárstvom, čomu sa venujú dodnes. JRD si založili v r. 1951. V r. 1961 zriadili v obci charitný domov. Kultúrnohistorickými pamiatkami obce sú rím. kat. klasicistický kostol sv. Imricha z pol. 18. stor. prestavaný v r. 1908 a kaštieľ z 18. stor. postavený Horváthovcami, ktorý dal v r. 1830 prestavať v klasicistickom štýle Ľ. Jankovič. J. Steiger ho nechal upraviť do dnešnej podoby v r. 1887.
Späť