Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Základná škola, G. Bethlena, Nové Zámky

G. Bethlena 41
Nové Zámky
94001

Tel.:   035/6407010, 6913312. 6913313
Fax:   035/

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: