Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šarkan

Základné údaje
Obec vznikla spojením obcí Šarkan a Diva v r. 1976. Leží v JV časti Pohronskej pahorkatiny, severnú časť chotára tvoria močaristé nivy potoka Paríž, 17,5 km SZ od Štúrova.

Prvá písomná zmienka o obci Šarkan pod menom Sarkan je z r. 1247, keď ju kráľ Belo IV. daroval komesovi Bečendovi (pochádzal zo šišovsko-hradnianskej vetvy Hont-Pázmányovcov), v ktorej žili dvorní sokoliari a vinári. Do 16. stor. patrila Šárkániovcom a ďalším zemianskym rodinám. V 18. stor. tu mali podiely Gyulayovci, Kollerovci, Bertókovci, Baldacciovci a v 20. stor. Boronkayovci. Výuka detí začala v r. 1701. Rim. kat. kostol je z r. 1810.

Prvá zmienka o obci Diva pod menom Gva je z r. 1247. Patrila viacerým zemianskym rodinám Zovardovcom, Pogányovcom, Gyivayovcom a iným. V období tureckej poroby v r. 1570 neobývanú zem obrábali ľudia z Nemeckého Svodína a od r. 1664 ľudia zo Šarkanu. Od r. 1720 do obce patrila aj osada Ľubá. V r. 1787 bola vo vlastníctve Majthényiovcov, potom Baldacciovcov, Pálffyovcov a iných. Koncom 19. stor. na pozemkoch obce hospodáril M. Hartmann. V r. 1858 si obe obce spoločne postavili školu. V r. 1938 - 1945 boli obe obce súčasťou Maďarska. Obyvatelia sa v oboch obciach zaoberali poľnohosp. a pestovaním viniča. JRD si založili v r. 1950. Kultúrnohistorickou pamiatkou obce je rím. kat. klasicistický kostol Panny Márie z r. 1810, ktorý stojí v lokalite pôv. obce Šarkan.
M. č.: diva, šarkan.
Späť