Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Trávnica

Základné údaje
Leží uprostred Pohronskej pahorkatiny, 30 km SV od Nových Zámkov. V obci sú tri parky priľahlé ku kaštieľom a dve vodné nádrže. Súčasné meno obce je platné od r. 1948. Prvá zmienka o obci pod menom Fius je z r. 1075 pri prevode jej časti do majetku kláštora v Hronskom Beňadiku. Ďalšia zmienka o obci je z r. 1156, keď Ostrihomský arcibiskup daroval desiatok z nej kláštoru v Ostrihome. V r. 1231 sa stala majetkom rodiny Predvoy a ďalších zemianskych rodín. V r. 1313 Peter z dediny Fyus (novší názov) predal príbuzným z Vlkasu majetky ležiace v častiach Inferior (Dolný) Fyus a Toufyus. Od r. 1386 bola časť pozemkov majetkom Gýmešského panstva. V r. 1430 sa spomína pod menom Gewderfys (Gederfíš). Od 1. polovice 18 stor. boli vlastníkmi pozemkov obce Baloghovci, neskôr Benčíkovci, Szontágovci a Rudnyayovci, od r. 1849 to boli Dissenbartovci, od r. 1858 Rüdt von Collenburg a v r. 1890 - 1945 Kajetán Tarisch, ktorý sa zaoberal chovom oviec. V tomto poradí vlastnili aj kaštiele, ktoré sú dnes považované za kultúrne pamiatky obce. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1949. Od r. 1949 je v kaštieli (Tarisch) Odborný detský liečebný ústav. V obci je ZŠ, materská škola, detský divadelný súbor Platan, tenisový kurt, rozvod plynu a vodovod. Ku kultúrnohistorickým pamätihodnostiam patrí rím. kat. kostol najsvätejšej Trojice z r. 1740 postavený na starších základoch, barokový kaštieľ z r. 1742 postavený Ladislavom Baloghom, klas. kaštieľ postavený Baloghovcami po r. 1782, neoklasicistický kaštieľ z r. 1862 postavený L. Barlanghym, ďalšie dva kaštiele postavené Baloghovcami a jeden malý pri Barlanghyho kaštieli.
Späť