Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bruty

Základné údaje
Obec leží v Pohronskej pahorkatine, 20 km severozápadne od Štúrova. V katastri obce je vodná nádrž. Pod menom Buruth bola v r. 1223, kedy je o nej prvý záznam, majetkom rodu Barti. Od r. 1272 patrila Ondrejovi, županovi hradu Bana a ostrihomskému prepoštovi Gregorovi. Od 15. do 20. stor. obec bola vo vlastníctve Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1489 sa poddaní vykúpili z roboty. Na majetkoch Ostrihomského arcibiskupstva hospodárili aj jeho predialisti (cirkevná šľachta). V r. 1701 existuje záznam o dedinskom učiteľovi, budova školy však stojí od r. 1794. Začiatkom 20. stor. si obyvatelia založili gazdovský spolok. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Počas oslobodzovacích bojov v r. 1945 vznikli veľké škody. JRD bolo založené v r. 1951. Od r. 1397 existovala fara. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1730 z daru grófa I. Eszterházyho.

Späť