Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Malé Kosihy

Základné údaje
Obec leží na pravobrežnej nive Ipľa, 16 km na severne od Štúrova. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1248 pod menom Keseu (Kerd) v súvislosti s darovaním zeme za vernosť magistrovi Štefanovi, kráľom Belom IV. Predtým však patrila hradu Hont a neskôr hradu Posádka. V r. 1252 niektorí majitelia si svoju dedičnú zem Kezyv (novší názov) vymenili s nemeckými kolonistami zo Salky. V r. 1439 Albrecht II. Habsburský potvrdil parciálne vlastníctvo majetkov Ostrihomskej kapituly v obci. V r. 1570 bolo zapísaných 12 domov, z ktorých obyvatelia odvádzali daň Turkom. V 19. stor. boli popri cirkvi vlastníkmi zemianske rodiny. Za 1. ČSR na cirkevných veľkostatkoch prebehli štrajky poľnohosp. robotníkov. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. ŠM založili v r. 1948, JRD v r. 1959. Obyvatelia vyhľadávajú a dochádzajú do práce v susednom Maďarsku. Rím. kat. kostol sv. Michala archanjela bol pôvodne románskou rotundou z 12. stor., okolo r. 1800 kostol rozšírili.

Späť