Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bajtava

Základné údaje
Leží v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny na severnom okraji pohoria Burda, 8 km SV od Štúrova. V katastri obce sa nachádza prírodná buková rezervácia Burda. Prvýkrát sa písomne spomína pod názvom Boytha v r. 1261, ako majetok Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1295 dedinu napadli Štefan, Lambert a Kazimír z rodu Hont-Pázmányovcov. V r. 1570 platila daň Turkom z desiatich domov a v súvislosti s bojmi pri Ostrihome bola v r. 1594 zničená. V nasledujúcom r. za obeť padli vinice. Časť majetku Ostrihomského arcibiskupa obhospodarovali predialisti. V r. 1887 požiar zničil 62 domov. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Obyvatelia obce sa zaoberali vinohradníctvom a ovocinárstvom a venujú sa im dodnes. Budovu školy s prispením arcibiskupa Šimora postavili v r. 1867. Neoklasicistický rím. kat. kostol Narodenia sv. Márie bol prestavaný v r. 1872 z pôvodnej kaplnky z 2. pol. 18. stor.
Späť