Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad

č. 197
Chľaba
94366

Tel.:   036/7573162
Fax:   036/7573158

Úradné hodiny:

8:00-15:30
8:00-16:00
8:00-15:30

8:00-15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: