Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad Nána

Madáchova 32
Nána
94360

Tel.:   036/7597006
Fax:   036/7597007

Úradné hodiny:

7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: