Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Alekšince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Báb

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Babindol

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bádice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Branč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cabaj-čápor

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čab

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čakajovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čechynce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čeľadice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čifáre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Lefantovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Obdokovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Golianovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Lefantovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hosťová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hruboňovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ivanka pri Nitre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jarok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jelenec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jelšovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kapince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Klasov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kolíňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lúčnica nad Žitavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľudovítová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lukáčovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lužianky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Chyndice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Zálužie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malý Cetín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malý Lapáš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Melek

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mojmírovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nitra

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nitrianske Hrnčiarovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Ves nad Žitavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nové Sady

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Paňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podhorany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pohranice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poľný Kesov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rišňovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rumanová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svätoplukovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štefanovičová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štitáre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šurianky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tajná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Telince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Dolina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Chyndice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Zálužie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Cetín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Lapáš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vinodol

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vráble

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Výčapy - Opatovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zbehy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žirany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žitavce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci