Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Ardanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Belince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Biskupová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blesovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bojná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čeľadince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čermany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dvorany nad Nitrou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hajná Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Chlebany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Obdokovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Štitáre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrušovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chrabrany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jacovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamanová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Koniarovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kovarce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krnča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krtovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kuzmice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lipovník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ludanice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lužany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Ripňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nemčice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nemečky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nitrianska Blatnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nitrianska Streda

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Norovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oponice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Orešany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podhradie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Prašice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Práznovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Preseľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Radošina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rajčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Solčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Solčianky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Súlovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svrbice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šalgovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tesáre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Topoľčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tovarníky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tvrdomestice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Urmince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Dvorany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Ripňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Velušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vozokany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Závada

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci