Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Základná škola s materskou školou, Komjatice

Nám. Andreja Cabana 36
Komjatice
94106

Tel.:   035/6591219, 6591036
Fax:   035/

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: