Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nána

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Pohronskej pahorkatiny, 2 km SZ od Štúrova. Nachádza sa tu chránené územie Vŕšok, vyhlásené v r. 1965, v ktorom sa chráni pôvodné spoločenstvo xerotermofilnej fauny a flóry. Prvá pís. zmienka o obci Nana je z r. 1157, v súvislosti s darovaním soľného mýta Ostrihomskej kapitule kráľom Gejzom II. V r. 1228 budínska kapitula vydelila tunajšie majetky Ostrihomskej kapitule. V 14. stor. okrem cirkevných majetkov časť patrila miestnym zemanom (Nana-Besterovci). Majetky kapituly potvrdil v r. 1439 kráľ Albrecht, v 16. stor. časť vlastnili Nyáryovci. Po tureckom pustošení v r. 1530 bola obec vyľudnená. V r. 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku. V r. 1947 presídlilo z Maďarska 11 slovenských rodín. V r. 1960 - 1990 bola súčasťou Štúrova. Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohosp. V r. 1900 bola do prevádzky spustená tehelňa. Budovu školy postavili v r. 1859. Významnou kultúrnohistorickou pamiatkou je rím. kat. kostol sv. Vendelína z r. 1791, ktorý vznikol prebudovaním barokovej kaplnky.

Späť