Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kamenín

Základné údaje
Leží na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny na pravobrežnej terase Hrona, 14 km SZ od Štúrova. V katastri obce je chránené územie Kamenínske slanisko. Prvá zmienka o obci je z r. 1183, keď ostrihomskí kanonici predali zem Camend (prvý názov obce) komesovi Forkasiovi z rodu Hont-Pázmányovcov. Ďalšie zmienky sú z r. 1217, keď Amade a v r. 1273 Štefan z rodu Hont-Pázmányovcov, darovali svoje časti premonštrátom v Bíni. V r. 1254 ostrihomský arcibiskup rozdelil desiatky z obce medzi ostrihomských kanonikov. V r. 1570 platilo daň Turkom 30 domácností, na Hrone pracoval arcibiskupský štvorkolesový mlyn. V r. 1664 bolo v obci 77 domácností. V 18. a 19. stor. bola obec naďalej vo vlastníctve Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Obec značne poškodil prechod frontu koncom 2. svet. vojny, kedy zahynulo 140 obyvateľov. Po vojne presídlilo do obce 7 slovenských rodín. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a od 17. stor. pestovaniu viniča. Neskôr pestovali konope a vyrábali prútené košíky. JRD založili v r. 1950. V obci je malovýrobná huta, zdravotné stredisko a lekáreň. Obec má dobre vybudovanú infraštruktúru. Významnou kultúrnou pamiatkou je barokový rím. kat. kostol Nanebovstúpenia Pána z 2. tretiny 18. stor.
Späť