Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jasová

Základné údaje
Nachádza sa na úpätí Pohronskej pahorkatiny, 19 km na východ od Nových Zámkov. V chotári je minerálny prameň. Dedina vznikla na území usadlosti Nyék. Prvýkrát sa písomne spomína v r. 1210 ako majetok Ostrihomského arcibiskupstva, neskôr Ostrihomskej kapituly. V r. 1309 bola majetkom Csúzyovcov. V r. 1434 sa uvádza pod menom Tekeresnyek aliter Jaszfalu, kedy bola vo vlastníctve zemianskych rodín. V 16. stor. tu hospodárili Csúzyovci, Nyáryovci a Szentmihályiovci. V 17. - 18. stor. pribudli parciálni vlastníci Amadeovci a Hunyadyovci. V pol. 18. stor. dal Ján Kürthy postaviť kaštieľ, dnes sa už vlastne ani nevie kde stál. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V 19. stor. postavili zemianske rodiny niekoľko kúrií. Budovu školy postavili v r. 1856. Koncom 19. stor. najväčšie pozemky vlastnil veľkostatkár V. Kecskeméthy. V r. 1926 obec poškodila povodeň. V r. 1938 - 1945 bola pričlenená k Maďarsku. Rím. kat. barokový kostol bol v r. 1944 zničený bojmi. JRD založili v r. 1950. V r. 1865 - 69 pôsobil na fare národovec Juraj Holček, ktorý je tu aj pochovaný.
Späť