Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dubník

Základné údaje
Leží na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny, 22 km východne od Nových Zámkov. Prvá zmienka o dedine Chus je z r. 1236, keď bola zemianskym majetkom. V r. 1247 daroval kráľ pozemky obce Alexandrovi z rodu Semere. V nasledujúcom stor. časť majetku vlastnili Rudnyayovci, od 15. stor. mali najväčší podiel Csúzyovci. Po tureckom pustošení v r. 1561 bola obec zničená. Okolo r. 1680 P. Csúzy dal postaviť kaštieľ na mieste staršieho. V 19. stor. bol významným kultúrnym centrom, dnes je majetkom Komárňanských tlačiarní s. r. o. Koncom 19. stor. mala najväčšie majetky v obci Ostrihomská kapitula. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1950. Prvý rím. kat. kostol je známy zo zač. 14. stor. Pôvodne rokokový rím. kat. kostol sv. Alžbety, vdovy, je z r. 1754. Kostol ev. toler. pochádza z r. 1793. Kaštiele Szegedyho a Bathov z 1. pol. 19. stor. zbúrali. Hunyadyho kaštieľ je z pol. 18. stor., Dénesov kaštieľ z prelomu 19. a 20. stor. V obci a jeho katastri sa nachádza viacero zemianskych kúrií. V r. 1821 - 22 tu pôsobil historik Fr. Palacký, v r. 1744 - 47 náboženský spisovateľ Ján Valašík (1719 - 1768).
M. č.: dubník, dvor mikuláš.
Späť