Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Leľa

Základné údaje
Leží v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny, 11 km SV od Štúrova. V jej katastrálnom území sa nachádza časť chráneného územia Kováčovské kopce - sever, v ktorom sa chráni lesné spoločenstvo duba a buka. Prvá písomná zmienka o obci pod menom Leled je v metačnej listine z r. 1262 ako majetok Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1312 ju zničili prívrženci Matúša Čáka. V období tureckých nájazdov v r. 1570 mala 12 domácností a jednokolesový mlyn na rieke Ipeľ. V r. 1664 bola spustnutá, pôdu obrábali ľudia zo Salky. V r. 1686 sa počas dobýjania Nových Zámkov utáborilo pri obci cisárske vojsko,. V 18. a 19. stor. bola obec nepretržite vo vlastníctve Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1831 obyvatelia trpeli cholerou a v r. 1838 zasiahla obec povodeň. Vedľa obce sa nachádza budova bývalej kasárne pohraničnej stráže z r. 1924, dnes domov dôchodcov. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Prudké boje pri oslobodzovaní obce koncom roka 1944 ju veľmi poškodili. Počas 2. svet. vojny padlo 15 občanov. Csemadok založili v r. 1950 a kultúrny dom postavili v r. 1973. Obyvatelia sa živili sa poľnohosp. a od 16. stor. aj vinohradníctvom. JRD si založili v r. 1952.Neskorobarokový rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený v r. 1752 - 1774, obnovený bol koncom 19. stor. V obci sa nachádza pomník a pamätná tabuľa obetiam a udalostiam 2. svet. vojny.

Späť