Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Andovce

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine v južnej časti Nitrianskej pahorkatiny, 5 km západne od Nových Zámkov. Prvá zmienka o obci pod názvom Ondod je z r. 1421. V r. 1431 uhorský magnát poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc a Beckova daroval obec prepošstvu v Novom Meste nad Váhom. V r. 1576 obec vyľudnili Turci. Prepošt M. Lippay ju predal v r. 1689 grófovi Kaunitzovi, pôvodom z Moravy. V 18. stor. bolo vlastníkom panstvo v Šuranoch. Z podnetu arcibiskupa Battyányiho začalo vyučovanie v obci v r. 1779. V r. 1787 sa zemepánom stal A. Károlyi. Koncom 19. stor. najväčšiu časť pozemkov obce vlastnilo mesto Nové Zámky. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Po r. 1945 presídlilo z Maďarska 90 slovenských rodín. JRD bolo zal. v r. 1950. Pôvodne klasicistický rím. kat. kostol sv. Rozálie z r. 1858 bol neogoticky prefasádovaný v r. 1910. V obci je pamätný dom a tabuľa rodákovi, básnikovi Gregorovi Czuczorovi a pomník padlým v 1. svet. vojne.

Späť