Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad Maňa

Nám. M. R. Štefánika 1
Maňa
94145

Tel.:   035/6595103, 6595104
Fax:   035/6595279

Úradné hodiny:

7:30-15:15
7:00-15:00
7:30-16:30
7:00-15:00
7:30-15:15

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: