Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Podhájska

Základné údaje
Obec leží na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny, 14 km V od Šurian. Nachádza sa tu termálny vrt. Vznikla zlúčením obcí Belek a Svätuša v r. 1960. Územie oboch obcí bolo osídlené už od neolitu (Potiská kultúra vo Svätuši), cez eneolit (sídlisko s kanelovanou keramikou v Beleku a Svätuši), staršiu dobu bronzovú aj železnú (Svätuša) až po rímsku dobu (rímsko-barbarské sídlisko v Beleku).

Prvá zmienka o obci pod menom Bilegi je z r. 1075, keď ju kráľ Gejza I. daroval Hronskobeňadickému kláštoru. Z r. 1156 existuje osvedčujúci list o desiatkoch z dediny Beleg (novší názov), patriacich kanonikom Ostrihomskej kapituly. Pápež Inocent III. v r. 1209 potvrdil majetky kláštora, do ktorých spadala aj obec Beleg. V r. 1245 časť majetkov patrila miestnym zemanom, v r. 1395 Jánovi Barachkaymu z Baračky, ktorý ju daroval späť hronskobeňadickému kláštoru. Od r. 1413 patrila do majetku Dominica de Balogha. Zač. 16. stor. vlastnili časť majetkov Zigmund Lévai a František Haraszti, ktorí ho v r. 1512 darovali kláštoru pavlínov z Mariánskej Čeľadi, nachádzajúcom sa v chotári Veľkých Loviec. V r. 1570 odvádzalo daň Turkom 6 domov, v r. 1657 bolo v obci 9 opustených usadlostí. Po zrušení rehole v Mariánskej Čeľadi v r. 1786 sa obec dostala pod správu Uhorskej náboženskej základiny.

Prvá zmienka o usadlosti Svätuša, pod menom Scentusa je z r. 1156, keď ju arcibiskup Martirus odobral hradu Posádka a venoval ju Ostrihomskej kapitule. V r. 1268 ju kráľ Belo IV daroval už pod menom Senča Andrejovi Forgáchovi a v r. 1276 ju Ladislav IV. ako neobývanú zem daroval služobníkovi hradu Petrovi z Modrian. Okolo r. 1294 prešla do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho. Názov obce sa objavil v r. 1299 pri metácii Baračky, kde sa uvádza veľká cesta vedúca k Nog Zenche. V r. 1388 kráľ Žigmund znovu potvrdil panstvo Forgáchovcov, kam spadala aj obec Senča, ktorí ju vlastnili až do konca 17. stor. V r. 1663 - 64 ostala zničená a opustená. koncom 17. a zač. 18. stor. sa nachádzala v prenájme rehole pavlínov, v r. 1720 patrila k panstvu Zlaté Moravce. Svoj podiel tu malo aj panstvo Veľká Maňa. Od asi 1. tretiny 18. stor. do 1. pol. 19. stor. bola majetkom Malonyayovcov.

Po vzniku 1. ČSR sa v obci Svätuša založila Obecná knižnica, slúžiaca obom obciam. V 30. r. 20. stor. sa zintenzívnilo vysťahovalectvo. V r. 1938 - 1945 boli obe obce súčasťou Maďarska. JRD bolo založené v Beleku v r. 1949. Škola bola postavená v Beleku v r. 1949 a slúžila obom obciam.

V r. 1967 už v zlúčenej obci Podhájska bolo vybudované zdravotné stredisko. V r. 1973 navŕtali pracovníci podniku Nafta Gbely v lokalite pod vinicami nad potokom Liska termálny mineralizovaný prameň s teplotu 83 °C pri ústí. Toto umožnilo vybudovanie kúpaliska s liečivými bazénmi s využitím po celý rok. K dispozícii je aj perličkový kúpeľ a masáže. Termálna voda je slaná, má liečivé účinky u ľudí trpiacich chorobami dýchacích ciest. Zvýšená koncentrácia lítia pomáha pri liečbe dny, jodidy stimulujú štítnu žľazu, zlúčeniny vápnika pomáhajú pri doliečení zlomenín, bromidy zmierňujú bolestivé stavy a sírany pomáhajú pri liečbe ekzémových ochorení. Termálna voda svetového unikátu dobre pôsobí na ľudí trpiacich reumatizmom, cievnymi a kĺbovými ochoreniami a pretrvávajúcimi bolesťami chrbtice. V komplexe je možnosť ubytovania. V r. 1979 bola otvorená nová budova železničnej stanice. V r. 1995 sa začala prevádzka verejného vodovodu a obec bola plynofikovaná. V r. 2002 sa zrekonštruovala budova železničnej stanice a do prevádzky bola spustená ČOV.

Z pamätihodností treba spomenúť secesný rím. kat. kostol Narodenia P. Márie s neogot. prvkami vo Svätuši z r. 1904 a kostol v Beleku, ktorý bol vysvätený 15. augusta 1906. Na slávnosť vysvätenia sa v obci tradične konajú hody.
M. č.: belek, svätuša.
Späť