Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Veľký Kýr

Školská 7
Veľký Kýr
94107

Tel.:   035/6593133, 6593031
Fax:   035/6593133

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: