Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ľubá

Základné údaje
Obec sa nachádza v najjužnejšej časti Pohronskej pahorkatiny na severnom úbočí Belanských kopcov, 15 km na severozápad od Štúrova. Prvá zmienka o obci Leuka (prvý známy názov) je z r. 1247, keď sa uvádza ako hraničná zem s dedinou Šarkan. Z r. 1294 je známa pod názvom Libad. V 14. stor. sa nachádzala vo vlastníctve miestnych zemanov Libádyovcov. V 16. stor. tu hospodárili Nyáryovci, od r. 1549 bola majetkom Ostrihomskej kapituly. Rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa pochádza z 2. pol. 18. stor. Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo a je poľnohosp. a vinohradníctvo. Po viedenskej arbitráži 2. 11. 1938 bola obec v r. 1938 - 1945 súčasťou Maďarska. Prechod frontu v marci 1945 spôsobil veľké škody. JRD založili v r. 1949.

Späť