Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kmeťovo

Základné údaje
Nachádza sa v Žitavskej pahorkatine na pravobrežnej nive Žitavy, 11 km J od Vrábeľ. V chotári obce sa nachádza PR Žitavský luh (1994). Prvá zmienka o obci Girok (Gyrok) pochádza z r. 1214, keď majetky obce daroval kráľ Ondrej II. komesovi Sebesovi a opätovne ich vlastníctvo potvrdil v r. 1217. V r. 1247 Štefan, ostrihomský arcibiskup z poverenia kráľa daruje komesovi Andrejovi Gorok, niekdajšiu zem patriacu hradu Posádka a neskôr vo vlastníctve kráľovských dvorníkov. V r. 1264 - 1295 patrila premonštrátom, od r. 1295 Ostrihomskému arcibiskupstvu a Gýmešskému panstvu. Pri sčítaní obyvateľov v r. 1787 obec patrila k panstvu Veľká Maňa. Vymretím Kollerovcov 1798 zdedil panstvo Ján Malonyay z Malých Mlynian. V r. 1861 postavili v obci školu, v r. 1892 však vyhorela. V r. 1938 - 1945 sa obec stala súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1950. V obci sa narodil Anton Grassalkovich, krajinský hodnostár. Kultúrnou pamiatkou obce je klasicistický rím. kat. kostol Panny Márie z konca 18. stor. V r. 1888 ho predĺžili.

Späť