Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Semerovo

Základné údaje
Leží na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny, 18 km SV od Nových Zámkov a 9 km od termálneho kúpaliska v POdhájskej. V stene kostola je zabudovaná tabuľa "Rímsky kameň" s torzom nápisu z r. 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného. Prvá písomná správa o obci je z r. 1210, kde sa spomína Eccl. S. Michaelis de villa Scemera (zo Semerova), z ktorej vyplýva, že Ostrihomský arcibiskup Ján daroval kustódovi Michalovi rím. kat. románsky kostol sv. Michala s troma kaplnkami. V inej listine z r. 1247 sa spomína Leustachius de Scemera. V 14. až 17. stor. dedina bola v rukách viacerých zemanov. Po vojne s Turkami zničenú obec osídlili poddaní zo Stráží nad Myjavou a z Moravy.V r. 1704 tu bojovalo cisárske vojsko s kurucmi, obec bola vypálená, ale už v r. 1720 sa spomínajú vinice. Z r. 1780 je prvá zmienka o škole a učiteľovi. Gazdovský svojpomocný spolok založil J. Zaklukál v r. 1840. V apríli 1849 v chotári obce došlo k stretu cisárskej armády s maďarskými vojskami. V r. 1932 postavili tehelňu. V r. 1938 - 1945 sa obec stala súčasťou Maďarska. V 2. svet. vojne padlo 48 občanov Semerova. ŠM založili v r. 1949, JRD v r. 1950. V obci je ZŠ (1966), kultúrny dom (1970), pošta, kino (1973), zdravotné stredisko, lekáreň, nový farský úrad, káblová televízia. V obci pôsobí niekoľko podnikov poľnohosp. zamerania. V obci pôsobili národní kultúrno-osvetoví dejatelia Ján Zaklukál v r. 1838 - 1871, Anton Kršák a Štefan Chovanec. V obci sa narodil akad. mal. Ctibor Krčmár, (1924 - 1994), venoval sa maľbe, grafike a modelovaniu. Kultúrnohistorickými pamiatkami obce sú rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z pol. 18. stor., postavený na starších základoch a klasicistický kaštieľ s anglickým parkom zo zač. 19. stor. prestavaný E. Halassym zo Sluhovej kúrie.
Späť