Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Černík

Základné údaje
Leží na juhozápadnom okraji Žitavskej pahorkatiny na nive Nitry, 11 km SV od Šurian. Prvýkrát sa písomne spomína v r. 1156 pod menom Cernic v listine ostrihomského arcibiskupa, ktorou udelil desiatky dediny kanonikom ostrihomského kostola. Od r. 1221 pozemky vlastnili Hont-Pázmányovci. V tom istom r. sa spomína aj Malý Černík (Churnuk). V listine z r. 1428 je zaznamenaný Horný (Churnuk utraqe) a Dolný Černík. V 14. stor. vlastnilo pôdu a poddaných Gýmešské panstvo Forgáchovcov. V 18. a 19. stor. sa zemepánmi postupne stali Grassalkovichovci, Motešickovci a Wodianerovci. Po viedenskej arbitráži v r. 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Koncom vojny maďarskí nyilasovci zastrelili 5 obyvateľov. JRD bolo založené v r. 1958. Pôvodne neobarokový rím. kat. kostol sv. Ducha z r. 1864 bol neskôr prestavaný.

Späť