Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Chľaba

Základné údaje
Leží na JV úpätí pohoria Burda pri ústí Ipľa a Dunaja, 14,5 km od Štúrova. V katastri obce sa nachádza chránené územie Kováčovské kopce. Prvýkrát sa dedina spomína pod menom Helenba v r. 1138, kedy bola majetkom Prepošstva v Dömösi. Obyvatelia boli rybári, ktorí pre prepošstvo lovili pre ryby v Ipli a Dunaji. V r. 1234 sa spomína v súvislosti s výnosom Ostrihomského arcibiskupstva o pokutách za krádež ovocia z vlastných majetkov na ostrove Chľaba (Helumbazygeth). V 14. stor. tu mal panovník poľovný revír. Od r. 1523 patrila Ostrihomskej kapitule. V r. 1840 sa spomína prestavba školy, ktorá v r. 1858 vyhorela. Obec bola v r. 1938 - 1945 súčasťou Maďarska. Prechodom frontu v r. 1945 vznikli veľké škody. Po 2. svet. vojne presídlilo z Maďarska do obce 5 slovenských rodín. JRD založili v r. 1952, v súčasnosti je pretransformované na PD. Výroba je orientovaná na vinohradníctvo, zeleninárstvo a rybničné hospodárstvo. Zaujímavosťou sú vínne pivnice vtesnané do stvrdnutých tufových spraší. Pôvodne neskorobarokový rím. kat. kostol sv. Imricha z r. 1769 bol neskôr prestavaný v klasicistickom štýle.
Späť