Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dvory nad Žitavou

Základné údaje
Obec leží v západnej časti Pohronskej pahorkatiny na ľavom brehu Žitavy, 8,5 km na východ od Nových Zámkov. Prvá písomná zmienka o obci pod menom Hudwordiensium je z r. 1075, keď kráľ Gejza I. daroval časť dediny spolu so sluhami Hronskobeňadickému kláštoru pri jeho zakladaní. Časť majetkov patrila rytierom. V dedine bol dvorec kráľa a kaplnka sv. Michala. Ďalšia zmienka o dedine Wduarnoe (novší názov) je z r. 1113, keď sa vytyčovali hranice zoborského kláštora. V r. 1209 pápež Inocent I. potvrdil vlastníctvo majetkov kláštora v obci Oudouort (novšie meno). V r. 1228 a 1247 sa vzbúrili poddaní. V r. 1241 dedinu spustošili Tatári. V r. 1309 tu zasadala cirkevná synoda. V 13. a 14. stor. majetky rytierov a kláštora prešli do vlastníctva Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1429 bola obec povýšená na trhové mestečko. Hrdelné právo bolo mestečku udelené v r. 1441. V 18. a 19. stor. na pozemkoch arcibiskupstva hospodárili predialisti, známe boli trhy s dobytkom. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Po 2. svet. vojne presídlilo z Maďarska 186 slovenských rodín. JRD založili v r. 1950. Obec má aj v súčasnosti prevažne poľnohosp. charakter. V druhej polovici 20. storočia sa začala prudko rozvíjať. Má dobre prosperujúce poľnohosp. družstvo. Významné sú ďalšie podniky: ZAD (Združenie agropodnikateľov, družstvo) Dvory nad Žitavou, hydinársky podnik Novogal, v podniku Coolpart sa vyrába chladiarenská technika a v podniku Tekro sa vyrábajú kŕmne zmesi. Ev. a. v. kostol pochádza z r. 1880 a barokový rím. kat. kostol sv. Vojtecha biskupa je z 2. pol. 18. stor. Za obcou stojí baroková kalvária z 2. pol. 18. stor.

Späť