Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Michal nad Žitavou

Základné údaje
Leží na západných svahoch Žitavskej pahorkatiny a na nive Žitavy, 8 km južne od Vrábeľ. V katastri obce je časť chráneného územia Žitavský luh. Obec s farou je známa z r. 1332. V r. 1353 sa spomína ako Zentmihal, kedy patrila zemianskym rodinám. V r. 1570 bola pod tureckou nadvládou. V r. 1685, pred začiatkom obliehania Nových Zámkov, v chotári obce táborili cisárske vojská. Vyučovanie detí začalo v r. 1737. V nasledujúcom období vlastnili pozemky v obci Abaffyovci, Thuróczyovci, Dióssyovci a iní. Budova školy stojí od r. 1900. Za 1. ČSR silnelo robotnícke hnutie, uskutočnili sa mzdové štrajky. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1949. Rím. kat. kostol sv. Michala bol postavený v r. 1772 - 1778 po vyhorení starého. Secesný kaštieľ postavili okolo r. 1900.

Späť