Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Strekov

Základné údaje
Leží na juhozápadnom úpätí Pohronskej pahorkatiny, 23 km JV od Nových Zámkov. V r. 1156 daroval ostrihomský arcibiskup desiatky dediny Kurt kanonikom ostrihomského kostola, v dedine bol ovčínec. Lambert v r. 1255 predal zem Curth magistrovi Povšemu a ďalším zemanom. Z roku 1328 je známy kamenný kostol. V 14. stor. časť obce patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu, súčasne bol majetkom Madáryovcov a miestnych zemanov. V období tureckej nadvlády v r. 1552 stálo v obci 10 domov, v r. 1570 30 domov. Obyvatelia pestovali hlavne pšenicu a hrozno. Z remesiel sa zaoberali tkáčstvom a čižmárstvom. Na arcibiskupskom hospodárstve sa konávali dobytčie trhy. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Pri oslobodzovaní v r. 1945 bola obec poškodená. Na základe povojnovej výmeny obyv. v r. 1947 presídlilo z Maďarska 33 slovenských rodín. JRD a ŠM založili v r. 1948. Prvá zmienka o učiteľovi je v kanonickej vizitácii z r. 1754. Rím. kat. barokový kostol Všechsvätých pochádza z r. 1755, prestavovaný bol v r. 1929.

Späť