Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Beladice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čaradice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Červený Hrádok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čierne Kľačany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hostie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hosťovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Choča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jedľové Kostoľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kostoľany pod Tribečom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ladice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Machulince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Vozokany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mankovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Martin nad Žitavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nemčiňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Neverice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nevidzany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Obyce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Skýcov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sľažany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slepčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tekovské Nemce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tesárske Mlyňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Topoľčianky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Velčice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Vozokany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vieska nad Žitavou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Volkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zlaté Moravce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zlatno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žikava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žitavany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci