Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Základná škola s materskou školou, Maňa

Školská 1
Maňa
94145

Tel.:   035/6595105, 6595184
Fax:   035/

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: