Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolný Ohaj

Základné údaje
Leží na západnom svahu Pohronskej pahorkatiny, časť je na mokrej nive Žitavy, 7 km východne od Šurian. Obec vznikla v 2. pol. 19. stor. splynutím obcí Veľký a Malý Ohaj. Prvýkrát sa spomína v r. 1293 v súvislosti s Kozmom z Ohaja (Vhay), ktorý bol jedným z miestnych zemanov a vystupoval ako kráľov poverenec. V r. 1332 je v pápežskom registri zapísaná fara. Zemania z Ohaja sa zúčastnili rabovania Nitry v r. 1341 a pozemkov v Bešeňove v r. 1345. Obyvatelia mali najviac úžitku z pokosenej trstiny. V r. 1601 sa spomína Nagy Ohaj. V r. 1763 vo Veľkom a Malom Ohaji obnovili vinice. V 18. stor. v oboch obciach žili početné zemianske rodiny a ostrihomskí predialisti Tekovskej stolice. V júni a júli 1849 bolo v obci usadené početné uhorské vojsko. Z mnohých zemanov, ktorí vlastnili majetkové podiely treba spomenúť rodiny Festeticsovcov, Baloghovcov, Benkovičovcov a Benčíkovcov. V r. 1894 začal fungovať liehovar, od r. 1902 funguje v obci škrobáreň. Zač. 20 stor. boli najväčšími statkármi Dóra, Baer, Reidner a Dióssy. V r. 1919 tu došlo k bojom čs. vojska proti maď. Červenej armáde. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1950. Gotický rím. kat. kostol sv. Imricha bol postavený v r. 1708, prestavaný bol v r. 1873. Prvá budova školy bola postavená v r. 1853. V obci je materská (1976) a základná škola. Kultúrny dom stojí od r. 1961, v r. 1970 bol vybudovaný obecný vodovod a v r. 1978 dom smútku. Pamätná tabuľa venovaná národovcovi Jurajovi Holčekovi je umiestnená na fare, kde pôsobil v r. 1848 - 1865.
Späť