Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Mestský úrad Nové Zámky

Hlavné námestie č. 10
Nové Zámky
940 35

Tel.:   035/6400225
Fax:   035/6400229

Úradné hodiny:

8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
9:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
9:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

Úradné hodiny

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: