Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Mojzesovo

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Nitry, 9 km SV od Šurian. Obec je pomenovaná po prvom predsedovi Matice slovenskej, biskupovi Štefanovi Moyzesovi (1796 - 1869). Archeologické vykopávky potvrdzujú existenciu osídlenia obce Slovanmi už v 8. stor. Prvá písomná zmienka o osade Izdeg je z r. 1273, keď ju kráľ Ladislav IV. odobral Petenovi za urážku veličenstva a daroval gemerskému arcidiakonovi Jánovi. V r. 1290 jobagióni hradu Bana predali zem Aguch, osadu v katastri obce, Petrovi z Veľkých Janíkoviec a Ibrahimovi z Malej Mane. V r. 1324 patrila rodine Izdeckých, ktorá v r. 1532 vymrela. V r. 1337 už bola v obci fara a kostol sv. Petra. Po Izdeckovcoch majetok patril Jánovi Paxymu. Od r. 1598 obec patrila Forgáchovcom ako súčasť Šurianskeho panstva. Po r. 1531 Turci obec zničili ešte v r. 1559 a 1593. Po smrti Š. Illésházyho v r. 1609, majiteľa Šurianskeho panstva, sa zemepánmi stali Bosňákovci. Od 2. pol 17. stor. najväčsí podiel majetku vlastnili Kaunitzovci, šľachtický rod z Moravy. Počas ich panstva sa v obci usadili moravskí osadníci. V r. 1730 panstvo odkúpil A. Károlyi a v r. 1737 prenajal svoj podiel A. Rudňánskému. V r. 1827 majetok zdedil Ľudovít Károlyi, po ňom v r. 1865 jeho syn Alojz a v r. 1889 jeho vnuk Ľudovít. V r. 1828 bolo v obci 81 domov a 576 obyv. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Pestovali aj konope, čo vyústilo do spustenia prevádzky tkáčskej dielne v pol. 19. stor. Za 1. ČSR narastali nepokoje poľnohosp. robotníkov. V r. 1938 - 1945 sa obec stala súčasťou Maďarska. V 2. svet. vojne zahynulo 21 občanov. JRD založili v r. 1956. Prvá zmienka o škole je z r. 1757. V obci je ZŠ od r. 1965, do ktorej dochádzajú aj žiaci z obce Černík. Od r. 1960 tu stojí kultúrny dom, v r. 1961zriadená pošta a z r. 1982 pochádza nová viacúčelová budova obecného úradu, pošty a sporiteľne. V obci pôsobili slovenskí kultúrnoosvetoví dejatelia I. Komenda, P. Stacho a M. Cabánik. Kultúrnohistorickou pamiatkou je rím. kat. barokový kostol sv. Andreja z r. 1730, rozšírený v 20. stor.

Späť